Mbhashe Wethu News

Mbhashe Wethu News liphephanda le internet eliphantsi kwe Mbhashe Online nelizimisele ukupapasha iindaba ezenzeka kwingingqi yo Masipala wase Mbhashe (Dutywa, Gatyana, Xhorha) nengingqi ezingqongileyo.

Eliphephandaba le internet lipapasha ngolwimi lwesiXhosa ubukhulu becala, likwasebenzisa nesingesi kumanqaku esiwafumene kwabanye abashicileli. Iinjongo zethu siyi Mbhashe Wethu News kukucholachola phantse zonke iindaba ezingapapashwayo ngamaphephandaba ashicilela kulommandla, nokuthi sibalise ngendaba ezikhuthazayo, izinto ezakhayo nangezinto ezenzeka kwindawo esihlala kuzo apha eMbhashe.

Mbhashe wethu news isssu issue 6

Mbhashe Wethu News Birthday edition Happy First birthday Mbhashe Wethu News

Umbhashe Wethu News isssu issue 5

Mbhashe Wethu News liphephanda le internet eliphantsi kwe Sure Joe Media nelizimisele ukupapasha iindaba ezenzeka kwingingqi yo Masipala wase Mbhashe (Dutywa, Gatyana, Xhorha) nengingqi ezingqongileyo. Eliphephandaba le

Mbhashe Wethu News isssu issue 4

Indaba zenu, zindaba zethu eli liphephandanda lakho elifumaneka online kuphela. ngenkcukacha ndwendwela www.surejoe.wordpress.com

Mbhashe Wethu News isssu issue 8

Mbhashe Wethu News - 8th Edition Iindaba zenu - ziindaba zethu

Mbhashe Wethu news isssu issue 2

Mbhashe Wethu News liphephandaba le internet elipapasha ngezinto ezenzeka ku Masipala wase Mbhashe

Umbhashe wethu news isssu

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's millions of monthly readers.

www.000webhost.com