Station Profile

Maskandi 247

Amaciko FM sisikhululo somsakazo esisakaza umculo womaskandi kangango 80%, izinhlelo ezingu 20% kumazo omoya ngokusebenzisa intenethi. Amaciko FM inhloso enkulu ukuphakamisa ikhono lamaciko ezwe lethu 100% local, ikakhulukazi amaciko asafika kulendima ka maskandi. Siyafumaneka kumakhasi onxibelelwano ku Facebook nakwi website lethu http://www.amacikofm.co.za

Amaciko FM is digital radio station that broadcast 100% maskandi music with a format of 80% music and 20% programming on a digital platform. Amaciko FM main objectives and mandate is to uplift 100% local talent of our country, more especial the up and coming artist who do not have opportunity to showcase their skills. The station is accessible in different platforms like social media, and stream on our website.